Quyết định 17/2015/QĐ-UBND

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND quy định Biểu mức trần thù lao công chứng dành cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2015/QĐ-UBND Biểu mức trần thù lao công chứng Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2015/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 25 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BIỂU MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này quy định Biểu mức trần thù lao công chứng dành cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, như sau:

1. Soạn thảo hợp đồng góp vốn bất động sản; văn bản hủy hoặc chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng, mua bán, tặng cho bất động sản: 100.000 đồng/văn bản.

2. Soạn thảo các loại hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, chuyển đổi bất động sản; các loại văn bản thỏa thuận phân chia di sản, khai nhận di sản thừa kế; văn bản di chúc; văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung, xác định tài sản riêng vợ chồng: 60.000 đồng/văn bản.

3. Soạn thảo các loại hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản (không phải là bất động sản); hợp đồng thuê, ủy quyền hoặc giấy ủy quyền; văn bản hủy hoặc chấm dứt hợp đồng thuê, hợp đồng ủy quyền và các loại việc khác: 30.000 đồng/văn bản.

4. Kiểm tra các loại hợp đồng, giao dịch trước khi công chứng (hợp đồng, giao dịch do người yêu cầu công chứng tự soạn thảo); văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch: 10.000 đồng/văn bản.

5. Sao chụp (photocopy) tài liệu, hồ sơ: 500 đồng/trang khổ giấy A4, 1.000 đồng/trang khổ giấy A3.

6. Đánh máy giấy tờ, văn bản: 10.000 đồng/trang.

7. Cấp bản sao văn bản công chứng: 20.000 đồng/hồ sơ.

8. Nhận giữ giấy tờ, văn bản: 50.000 đồng/hồ sơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các sở; Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- VPCP: HN - TP.HCM;
- Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp,
 Cục Công tác phía Nam,
 Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy và các Ban Đảng;
- VP: Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT. NC.HK

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2015
Ngày hiệu lực04/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2015/QĐ-UBND Biểu mức trần thù lao công chứng Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2015/QĐ-UBND Biểu mức trần thù lao công chứng Hậu Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýTrần Công Chánh
        Ngày ban hành25/05/2015
        Ngày hiệu lực04/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 17/2015/QĐ-UBND Biểu mức trần thù lao công chứng Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2015/QĐ-UBND Biểu mức trần thù lao công chứng Hậu Giang

            • 25/05/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực