Quyết định 17/2016/QĐ-UBND

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Thái Nguyên 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 05/2018/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm tập trung Thái Nguyên và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2016/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Thái Nguyên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2016/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1796/TTr-STC ngày 16 tháng 6 năm 2016, Công văn số 281/STP-XD&KTrVB ngày 13/6/2016 của Sở Tư pháp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là tài sản) mua sắm tập trung cấp tỉnh bao gồm:

a) Máy vi tính (bao gồm máy vi tính để bàn và máy tính xách tay).

b) Máy photo copy.

c) Máy điều hòa (bao gồm máy điều hòa treo tường và máy điều hòa cây).

d) Thiết bị dạy học, đồ chơi dùng cho học sinh mầm non.

đ) Máy siêu âm đen trắng xách tay.

2. Việc điều chỉnh danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh thực hiện theo quy định của UBND tỉnh.

Điều 2. Áp dụng danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh

1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này được áp dụng để đơn vị mua sắm tập trung cấp tỉnh tổ chức mua sắm tập trung theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh được áp dụng cách thức ký thỏa thuận khung.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2016
Ngày hiệu lực07/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2016/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Thái Nguyên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2016/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Thái Nguyên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành27/06/2016
        Ngày hiệu lực07/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2016/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Thái Nguyên 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2016/QĐ-UBND công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Thái Nguyên 2016