Quyết định 17/2017/QĐ-UBND

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô khách Na Rì Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2017/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ KHÁCH HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số: 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số: 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số: 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của liên Bộ, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 87/TTr-STC ngày 28 tháng 6 năm 2017, Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số: 142/BCTĐ-STP ngày 27 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2017 và thay thế Quyết định số: 1502/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức thu dịch vụ xe ra, vào bến ô tô khách huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì, Trưởng ban Quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật huyện Na Rì và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

QUY ĐỊNH

GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ KHÁCH HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 17/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Người sử dụng phương tiện giao thông có nhu cầu ra, vào bến xe ô tô khách huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

I

Xe ô tô khách chạy tuyến cố định

 

 

1

Xe khách dưới 17 ghế

đồng/xe/tháng

500.000

2

Xe khách từ 17 đến 29 ghế

đồng/xe/tháng

700.000

3

Xe khách từ 30 ghế trở lên

đồng/xe/tháng

750.000

II

Xe ghé bến các loại

 

 

1

Xe khách các loại ghé bến

đồng/xe/lượt

20.000

2

Xe ô tô tải các loại dưới 15 tấn

đồng/xe/lượt

15.000

3

Xe ô tô tải các loại từ 15 tấn trở lên

đồng/xe/lượt

20.000

4

Xe máy

đồng/xe/lượt

2.000

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện Na Rì chỉ đạo Ban Quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật huyện Na Rì thu, nộp, quyết toán, quản lý và sử dụng giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách huyện Na Rì theo quy định.

2. Ban Quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật huyện Na Rì thực hiện công khai, niêm yết giá, thu đúng theo mức giá dịch vụ được quy định tại Quyết định này; quản lý, sử dụng nguồn thu từ giá dịch vụ và nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Chi cục Thuế huyện Na Rì có trách nhiệm hướng dẫn kê khai thuế và sử dụng hóa đơn bán hàng đối với Ban Quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật huyện Na Rì theo quy định.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2017
Ngày hiệu lực10/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô khách Na Rì Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô khách Na Rì Bắc Kạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýLý Thái Hải
       Ngày ban hành30/06/2017
       Ngày hiệu lực10/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô khách Na Rì Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô khách Na Rì Bắc Kạn

           • 30/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực