Quyết định 17/QĐ-TCTK

Quyết định 17/QĐ-TCTK năm 2012 về điều tra hoạt động xây dựng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 17/QĐ-TCTK 2012 điều tra hoạt động xây dựng


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU TRA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia”;

Căn cứ Quyết định số 144/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành điều tra mẫu hàng quý kết quả hoạt động xây dựng của các doanh nghiệp hạch toán độc lập có hoạt động chính là xây dựng; tiến hành điều tra mẫu hàng quý và năm kết quả hoạt động đầu tư xây dựng của xã/phường/thị trấn và hộ dân cư tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Phương án ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc các doanh nghiệp hạch toán độc lập có hoạt động chính là xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn và chủ hộ dân cư được chọn vào mẫu điều tra có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và kịp thời số liệu theo phiếu điều tra.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 216/QĐ-TCTK ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kêcác biểu phần xây dựng của Quyết định số 733/2002/QĐ-TCTK ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Điều 4. Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Thống kê, các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị khác có liên quan tổ chức thực hiện theo phương án quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 6. Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng Bộ KH-ĐT (để báo cáo);
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
- Lãnh đạo TCTK;
- Lưu: VT, XDĐT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thức

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/QĐ-TCTK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/QĐ-TCTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2012
Ngày hiệu lực01/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/QĐ-TCTK

Lược đồ Quyết định 17/QĐ-TCTK 2012 điều tra hoạt động xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/QĐ-TCTK 2012 điều tra hoạt động xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/QĐ-TCTK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýĐỗ Thức
        Ngày ban hành01/02/2012
        Ngày hiệu lực01/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 17/QĐ-TCTK 2012 điều tra hoạt động xây dựng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/QĐ-TCTK 2012 điều tra hoạt động xây dựng

            • 01/02/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/02/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực