Quyết định 17/QĐ-UBND

Quyết định 17/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định 06/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 17/QĐ-UBND 2012 sửa đổi tỷ lệ phân chia khoản thu ngân sách Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU VỀ VIỆC BAN HÀNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 21 về việc thông qua tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 tỉnh Bạc Liêu;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 556/TTr-STC ngày 07 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2011, cụ thể như sau:

Sửa đổi Phụ lục số 02, Điều 1 về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách từng xã, phường, thị trấn năm 2011. Theo đó, điều chỉnh tỷ lệ điều tiết của phường 1, thành phố Bạc Liêu: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ 30% sửa đổi 7%; thuế thu nhập cá nhân từ 100% sửa đổi 50%.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu và Ủy ban nhân dân phường 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các nội dung khác không nêu tại Quyết định này vẫn tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2012
Ngày hiệu lực14/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17/QĐ-UBND 2012 sửa đổi tỷ lệ phân chia khoản thu ngân sách Bạc Liêu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 17/QĐ-UBND 2012 sửa đổi tỷ lệ phân chia khoản thu ngân sách Bạc Liêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu17/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýLê Thanh Dũng
       Ngày ban hành14/08/2012
       Ngày hiệu lực14/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/QĐ-UBND 2012 sửa đổi tỷ lệ phân chia khoản thu ngân sách Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/QĐ-UBND 2012 sửa đổi tỷ lệ phân chia khoản thu ngân sách Bạc Liêu

           • 14/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực