Quyết định 170/2006/QĐ-BYT

Nội dung toàn văn Quyết định 170/2006/QĐ-BYT Hướng dẫn Xây dựng Cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích


BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 170/2006/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ban hành ngày 15/5/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 197/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách quốc gia về phòng, chống tai nạn, thương tích giai đoạn 2002-2010;
Căn cứ Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg ngày 5 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Hướng dẫn xây dựng cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích".

Điều 2. Cục Y tế dự phòng Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Ngọc Trọng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 170/2006/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu170/2006/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2006
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(09/02/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 170/2006/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 170/2006/QĐ-BYT Hướng dẫn Xây dựng Cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 170/2006/QĐ-BYT Hướng dẫn Xây dựng Cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu170/2006/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýLê Ngọc Trọng
        Ngày ban hành17/01/2006
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (09/02/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 170/2006/QĐ-BYT Hướng dẫn Xây dựng Cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 170/2006/QĐ-BYT Hướng dẫn Xây dựng Cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích

            • 17/01/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực