Quyết định 170/2008/QĐ-TTg

Quyết định 170/2008/QĐ-TTg về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với Thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 170/2008/QĐ-TTg chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng Thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 170/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ TRỢ CẤP MAI TÁNG ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định này là thanh niên xung phong tập trung trong kháng chiến chống Pháp đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện còn sống.

Điều 2. Đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định này được hưởng chế độ bảo hiểm y tế; khi chết, người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng như thanh niên xung phong chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

Điều 3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc lập hồ sơ, thủ tục xác nhận đối tượng để thực hiện chế độ quy định tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ quy định tại Quyết định này do ngân sách trung ương đảm bảo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UB Quốc gia về Thanh niên Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (10).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng
 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 170/2008/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu170/2008/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2008
Ngày hiệu lực13/01/2009
Ngày công báo29/12/2008
Số công báoTừ số 701 đến số 702
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 170/2008/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 170/2008/QĐ-TTg chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng Thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 170/2008/QĐ-TTg chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng Thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu170/2008/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành18/12/2008
        Ngày hiệu lực13/01/2009
        Ngày công báo29/12/2008
        Số công báoTừ số 701 đến số 702
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 170/2008/QĐ-TTg chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng Thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 170/2008/QĐ-TTg chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng Thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

          • 18/12/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/12/2008

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 13/01/2009

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực