Quyết định 170/QĐ-TTg

Quyết định 170/QĐ-TTg năm 2006 về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 170/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 170/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 11334/BGD&ĐT-ĐH-SĐH ngày 07 tháng 12 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Minh Hiển, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban.

3. Ông Trần Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban.

4. Ông Bành Tiến Long, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

5. Ông Phan Quang Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.

6. Bà Huỳnh Thị Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên.

7. Ông Đặng Quốc Tiến, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên.

8. Ông Trần Quốc Thắng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.

9. Ông Đặng Hùng Võ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên.

10. Ông Trần Xuân Giá, Trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, Ủy viên.

11. Ông Phạm Phụ, Giáo sư trường Đại học Bách Khoa, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo quyết định thành lập các Tiểu ban chuyên môn gồm các chuyên gia thuộc các lĩnh vực liên quan. Vụ đại học và sau đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng Ban thư ký của Ban Chỉ đạo với sự tham gia kiêm nhiệm của một số các Bộ, ngành liên quan.

Điều 2. Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo xây dựng các đề án chi tiết để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới giáo dục đại học.

2. Chỉ đạo triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các đề án chi tiết đổi mới giáo dục đại học.

3. Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh việc đổi mới giáo dục đại học trong từng giai đoạn.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo:

Kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kinh phí để triển khai các đề án đổi mới giáo dục đại học được bố trí theo quyết định phê duyệt từng đề án của cấp có thẩm quyền và theo quy định hiện hành.

Điều 4. Các văn bản do Trưởng Ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của Chính phủ; các văn bản do các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các đồng chí có tên ở Điều 1 Quyết định này, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 170/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu170/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2006
Ngày hiệu lực06/02/2006
Ngày công báo12/02/2006
Số công báoTừ số 27 đến số 28
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 170/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 170/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 170/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu170/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành06/02/2006
        Ngày hiệu lực06/02/2006
        Ngày công báo12/02/2006
        Số công báoTừ số 27 đến số 28
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 170/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 170/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học

            • 06/02/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/02/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/02/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực