Quyết định 1701/QĐ-UBND

Quyết định 1701/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Quyết định 1701/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung đã được thay thế bởi Quyết định 1337/QĐ-UBND 2018 thủ tục thương mại quốc tế của Ban quản lý khu công nghiệp Bạc Liêu và được áp dụng kể từ ngày 30/07/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1701/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1701/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tại Tờ trình số 19/TTr-KCN ngày 02 tháng 7 năm 2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 (hai) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Điều 2. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức thực hiện theo phạm vi, thẩm quyền; thông báo 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung đến sở, ngành có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1701/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1701/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2012
Ngày hiệu lực20/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1701/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1701/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1701/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1701/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýLê Thanh Dũng
        Ngày ban hành20/07/2012
        Ngày hiệu lực20/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1701/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1701/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung