Quyết định 1702/QĐ-TTg

Quyết định 1702/QĐ-TTg năm 2007 thành lập trường Đại học tư thục công nghệ và quản lý hữu nghị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1702/QĐ-TTg thành lập trường Đại học tư thục công nghệ quản lý hữu nghị


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:1702/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 -2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 12762/TTr-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2007 về việc thành lập Trường Đại học tư thục Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Trường Đại học tư thục Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị tại Hà Tây.

Điều 2. Trường Đại học tư thục Công nghệ và Quản lý Hữu nghị là cơ sở giáo dục đại học có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Đại học tư thục Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg ngày 17/1/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vi trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KG (5b). A. 315

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1702/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1702/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực21/12/2007
Ngày công báo01/01/2008
Số công báoTừ số 1 đến số 2
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1702/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1702/QĐ-TTg thành lập trường Đại học tư thục công nghệ quản lý hữu nghị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1702/QĐ-TTg thành lập trường Đại học tư thục công nghệ quản lý hữu nghị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1702/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực21/12/2007
        Ngày công báo01/01/2008
        Số công báoTừ số 1 đến số 2
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1702/QĐ-TTg thành lập trường Đại học tư thục công nghệ quản lý hữu nghị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1702/QĐ-TTg thành lập trường Đại học tư thục công nghệ quản lý hữu nghị

           • 21/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2008

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực