Quyết định 1705/QĐ-TTg

Quyết định 1705/QĐ-TTg năm 2007 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 12 cá nhân thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1705/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1705/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tờ trình số 61004/TTr-DKVN ngày 12 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1635/TTr-BTĐKT ngày 29 tháng 11 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 12 cá nhân thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác "Đưa khí vào bờ và vận hành thương mại Nhà máy điện Cà Mau 1, Dự án PM3 Cà Mau giai đoạn 1", góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1705/QĐ-TTg, ngày 21/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Phòng Dự án khí, Ban Quản lý Dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

02. Ban Kiểm tra chất lượng và chánh hàn, Xí nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa công trình biển thuộc Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

03. Ông Phạm Văn Định, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiêm Trưởng ban Ban Quản lý Dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

04. Ông Nguyễn Thành Hưởng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện Dầu khí Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

05. Ông Trần Ngọc Sơn, Trưởng ban Ban Quản lý Dự án đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau thuộc xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

06. Ông Đào Văn Chuyên, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

07. Ông Trương Văn Thiện, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

08. Ông Nguyễn Mạnh Tưởng, Trưởng phòng Dự án Khí thuộc Ban Quản lý Dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

09. Ông Võ Trung Thành, Chánh Văn phòng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Dầu khí Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

10. Ông Vũ Trọng Hải, Kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Dầu khí Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

11. Ông Lưu Vĩnh Hưng, Trưởng phòng tiếp thị và dịch vụ thuộc Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

12. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Quyền phó Trưởng ban Ban Quản lý Dự án đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau thuộc Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

13. Ông Nguyễn Thành Ngọ, Chuyên viên chính, Ban Quản lý Dự án đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau thuộc Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

14. Ông Lường Văn Cung, Chánh Thiết kế đồ án đường ống và cáp điện ngầm, Viện Nghiên cứu khoa học và Thiết kế Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1705/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1705/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực21/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1705/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1705/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1705/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1705/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực21/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1705/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1705/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            • 21/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực