Quyết định 1705/QĐ-UBND

Quyết định 1705/QĐ-UBND năm 2016 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 1705/QĐ-UBND công bố 40/2011/QĐ-UBND hết hiệu lực thi hành Long An 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1705/QĐ-UBND

Long An, ngày 28 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại tờ trình số 330/TTr-STTTT ngày 12/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công b Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đi ngoại trên địa bàn tỉnh hết hiệu lực thi hành.

Lý do: Nội dung không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An và các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ TT&TT;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT
. UBND tnh;
- Công báo t
nh; Cổng thông tin điện tử tnh;
- Phòng NC: VX+KT+TH+NC;
- Lưu: VT, M.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1705/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1705/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2016
Ngày hiệu lực28/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1705/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1705/QĐ-UBND công bố 40/2011/QĐ-UBND hết hiệu lực thi hành Long An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1705/QĐ-UBND công bố 40/2011/QĐ-UBND hết hiệu lực thi hành Long An 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1705/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýĐỗ Hữu Lâm
       Ngày ban hành28/04/2016
       Ngày hiệu lực28/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1705/QĐ-UBND công bố 40/2011/QĐ-UBND hết hiệu lực thi hành Long An 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1705/QĐ-UBND công bố 40/2011/QĐ-UBND hết hiệu lực thi hành Long An 2016

           • 28/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực