Quyết định 1706/QĐ-UBND

Quyết định 1706/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ Chỉ thị 01/2014/CT-UBND do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1706/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Chỉ thị 01/2014/CT-UBND Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1706/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 23 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 01/2014/CT-UBND NGÀY 19/5/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1834/SXD-VP ngày 12/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND ngày 19/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Lý do: Không còn phù hợp với Điều 4 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1706/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1706/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2017
Ngày hiệu lực23/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1706/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1706/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Chỉ thị 01/2014/CT-UBND Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1706/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Chỉ thị 01/2014/CT-UBND Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1706/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýNguyễn Ngọc Hai
       Ngày ban hành23/06/2017
       Ngày hiệu lực23/06/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1706/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Chỉ thị 01/2014/CT-UBND Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1706/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Chỉ thị 01/2014/CT-UBND Bình Thuận

           • 23/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực