Quyết định 1707/QĐ-TTg

Quyết định 1707/QĐ-TTg năm 2007 về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1707/QĐ-TTg tặng thưởng cờ thi đua bằng khen Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1707/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (Tờ trình số 4251/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1630/TTr-BTĐKT ngày 27 tháng 11 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2006-2007 của tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 18 cá nhân thuộc tỉnh Bến Tre (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Bến Tre;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1707/QĐ-TTg, ngày 21/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Thăng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre;

2. Trưởng Tiểu học Thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

3. Trưởng Mầm non bán công thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre;

4. Trưởng Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre;

Đã có nhiều thành tích trong công tác Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

5. Bà Phạm Thu Thủy, Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Định Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre;

6. Bà Châu Thị Thanh Xuân, Giáo viên Khoa Sư phạm, Trường Cao đẳng Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

7. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Nghĩa B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre;

8. Bà Đinh Thị Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre;

9. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thạnh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lương Qưới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre;

10. Bà Lê Thị Bích Nga, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phú Hưng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre;

11. Ông Lê Ngọc Sện, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre;

12. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Châu Thành A, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre;

13. Ông Đoàn Văn Nam, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre;

14. Ông Bùi Văn Nam, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Bến Tre;

15. Ông Phạm Công Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre;

16. Ông Hà Đạt, Giáo viên Trường Tỉểu học Bến Tre, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

17. Ông Ngô Tấn Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Vĩnh Phúc, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre;

18. Bà Nguyễn Thị Khuyên, Giáo viên Trường Tiểu học Qưới Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre;

19. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Hiệu trưởng Trường Mầm non bán công thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre;

20. Ông Lê Văn Em, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở thị trấn 1, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre;

21. Ông Ngô Bá Đức, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre;

22. Ông Ngô Thanh Tao, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre.

Đã có thành tích trong công tác Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1707/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1707/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực21/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1707/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1707/QĐ-TTg tặng thưởng cờ thi đua bằng khen Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1707/QĐ-TTg tặng thưởng cờ thi đua bằng khen Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1707/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực21/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1707/QĐ-TTg tặng thưởng cờ thi đua bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1707/QĐ-TTg tặng thưởng cờ thi đua bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            • 21/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực