Quyết định 1707/QĐ-UBND

Quyết định 1707/QĐ-UBND năm 2012 về kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 1707/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng Hà Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1707/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 thang 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 154/1998/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Hà Nam gồm các chức danh sau:

1. Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh.

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (phụ trách Khối Văn hóa xã hội) làm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh.

3. Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh.

Các ủy viên của Hội đồng:

4. Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

6. Giám đốc Công an tỉnh.

7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Giám đốc Sở Tài chính.

9. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

10. Chánh Thanh tra tỉnh.

11. Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh - Sở Nội vụ.

Kính mời các ông (bà) lãnh đạo các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể của tỉnh tham gia thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh:

12. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

13. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

14. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

15. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

16.Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

17. Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

18. Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh.

19. Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

20. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

21.Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

22.Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

23. Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 03/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh; các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các ông (bà) có chức danh tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1707/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1707/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2012
Ngày hiệu lực17/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/04/2014
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1707/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1707/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1707/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng Hà Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1707/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýMai Tiến Dũng
       Ngày ban hành17/12/2012
       Ngày hiệu lực17/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/04/2014
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1707/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1707/QĐ-UBND kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng Hà Nam

           • 17/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực