Quyết định 1709/QĐ-TTg

Quyết định 1709/QĐ-TTg năm 2007 về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1709/QĐ-TTg tặng thưởng cờ thi đua Chính phủ, bằng khen Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1709/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1658/TTr-BTĐKT ngày 04 tháng 12 năm 2007), 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Trung học phổ thông Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2006-2007 của tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 10 cá nhân thuộc tỉnh Đồng Tháp, đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (có danh sách kèm theo).

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Đồng Tháp;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ,
- Lưu: Văn thư, TCCB(3b), 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

01 TẬP THỂ VÀ 10 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 1709/QĐ-TTg ngày 21/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Trường Trung học phổ thông Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp;

Đã có nhiều thành tích trong công tác Giáo dục và Đạo tạo từ năm học 2004-2005 đến năm 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

2. Ông Huỳnh Khánh Vân, Giáo viên Trường Trung học phổ thông thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp;

3. Bà Nhâm Thị Tư, Giáo viên Trường Trung học phổ thông thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp;

4. Ông Lê Đăng Lệ, Giáo viên Trường Trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

5. Bà Nguyễn Thị Bé, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp;

6. Bà Trần Thị Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp;

7. Bà Võ Thị Mộng Yến, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp;

8. Ông Hồ Văn Thống, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

9. Ông Phạm Ngọc Trang, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

10. Ông Nguyễn Văn Định, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;

11. Bà Nguyễn Thị Phương Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bán công Sen Hồng, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp;

Đã có nhiều thành tích trong công tác Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1709/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1709/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực21/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1709/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1709/QĐ-TTg tặng thưởng cờ thi đua Chính phủ, bằng khen Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1709/QĐ-TTg tặng thưởng cờ thi đua Chính phủ, bằng khen Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1709/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực21/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1709/QĐ-TTg tặng thưởng cờ thi đua Chính phủ, bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1709/QĐ-TTg tặng thưởng cờ thi đua Chính phủ, bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            • 21/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực