Quyết định 171/2001/QĐ-TTg

Quyết định 171/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 2001-2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 171/2001/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 2001-2004 đã được thay thế bởi Quyết định 53/2007/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam Hoa Kỳ giai đoạn 2007 2011 và được áp dụng kể từ ngày 16/04/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 171/2001/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 2001-2004


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 171/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 171/2001/QĐ-TTG NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ KỸ THUẬT THỰC THI HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ GIAI ĐOẠN 2001 - 2004

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý tiếp nhận Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (văn bản số 908/CP-QHQT ngày 05 tháng 10 năm 2001);
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau đây:

Trưởng Ban: Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phó trưởng Ban: Ông Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Các ủy viên:

Ông Lương Văn Tự, Thứ trưởng Bộ Thương mại,

Ông Lê Văn Bàng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao,

Ông Nguyễn Đức Hiệt, Phó Cục trưởng, Bộ Công an,

Ông Đỗ Khắc Chiến, Phó Cục trưởng, Bộ Văn hoá - Thông tin,

Ông Thạch Cần, Vụ trưởng, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

Ông Phạm Mạnh Dũng, Q. Vụ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Ông Hà Huy Tuấn, Phó Vụ trưởng, Bộ Tài chính,

Ông Đoàn Duy Khương, Phó Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,

Uỷ viên thư ký: Ông Nguyễn Thủ Đô, chuyên viên Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Thoả thuận với phía Hoa Kỳ các nội dung cụ thể của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, kiến nghị chính sách và các biện pháp đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các nội dung của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.

3. Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện và phê duyệt các kế hoạch hàng qúy, hàng năm của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.

4. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện các nội dung của Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan do Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Các ủy viên của Ban Chỉ đạo hoạt động dưới hình thức kiêm nhiệm, là đầu mối phối hợp các công việc liên quan đến cơ quan của mình.

Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về công tác của Ban Chỉ đạo. Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban quyết định.

Ban Chỉ đạo được phép sử dụng con dấu và tài khoản của Văn phòng Chính phủ.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước cấp thông qua Văn phòng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có Tổ công tác giúp việc đặt tại Văn phòng Chính phủ. Thành viên của Tổ công tác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Trưởng Ban.

Tổ công tác có trách nhiệm phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo và là đầu mối phối hợp với phía Mỹ để điều hành chương trình theo đúng các yêu cầu của ta.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 171/2001/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu171/2001/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2001
Ngày hiệu lực01/11/2001
Ngày công báo15/12/2001
Số công báoSố 46
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/04/2007
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 171/2001/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 171/2001/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 2001-2004


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 171/2001/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 2001-2004
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu171/2001/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Mạnh Cầm
        Ngày ban hành01/11/2001
        Ngày hiệu lực01/11/2001
        Ngày công báo15/12/2001
        Số công báoSố 46
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/04/2007
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 171/2001/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 2001-2004

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 171/2001/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ giai đoạn 2001-2004