Quyết định 171/2002/QĐ-TTg

Quyết định 171/2002/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ giai đoạn 2002 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 171/2002/QĐ-TTg Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ 2002-2005


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 171/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2002 - 2005 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Ban Cơ yếu Chính phủ (Tờ trình số 375/TTr-BCY ngày 16 tháng 7 năm 2002), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6375/BKH-DN ngày 07 tháng 10 năm 2002), Tài chính (Công văn số 10976/TC- TCDN ngày 10 tháng 10 năm 2002), Nội vụ (Công văn số 421/BNV-TCBC ngày 07 tháng 10 năm 2002),
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2002 - 2005 của Ban Cơ yếu Chính phủ như sau:

Giữ nguyên Công ty 18 là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

Điều 2. Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trên theo đúng nội dung được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, các Bộ, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc thực hiện Phương án.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 171/2002/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu171/2002/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2002
Ngày hiệu lực27/11/2002
Ngày công báo20/12/2002
Số công báoSố 64
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 171/2002/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 171/2002/QĐ-TTg Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ 2002-2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 171/2002/QĐ-TTg Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ 2002-2005
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu171/2002/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành27/11/2002
        Ngày hiệu lực27/11/2002
        Ngày công báo20/12/2002
        Số công báoSố 64
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 171/2002/QĐ-TTg Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ 2002-2005

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 171/2002/QĐ-TTg Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ 2002-2005

            • 27/11/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2002

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/11/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực