Quyết định 171/QĐ-TTg

Quyết định 171/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương điều chỉnh Dự án Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội tại Lào do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 171/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh Dự án Chi nhánh Ngân hàng thương mại Sài Gòn Hà Nội tại Lào


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TRƯƠNG ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN-HÀ NỘI TẠI LÀO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7991/BC-BKHĐT ngày 03 tháng 12 năm 2020 và ý kiến các cơ quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh Dự án Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội tại Lào (Dự án) của nhà đầu tư Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB), theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên, với nội dung điều chỉnh sau:

- Tổng vốn đầu tư của Dự án đầu tư tại nước ngoài đồng thời là vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam là 60.703.000 USD, tương đương 1.406.200.000.000 đồng, tương đương 500.000.000.000 LAK, bằng tiền từ nguồn vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư và lợi nhuận được chia tại Lào.

- Vốn đầu tư tăng thêm là 10.703.000 USD, tương đương 248.000.000.000 đồng, tương đương 95.110.000.000 LAK, từ các nguồn: (i) lợi nhuận được chia tại Lào 34.850.000.000 LAK, tương đương 3.921.000 USD, tương đương 91.000.000.000 đồng; (ii) vốn chủ sở hữu chuyển từ trong nước 6.782.000 USD, tương đương 60.260.000.000 LAK, tương đương 157.000.000.000 đồng.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu tại báo cáo kết quả thẩm định chủ trương điều chỉnh Dự án của SHB; thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và theo dõi việc thực hiện Dự án nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm giám sát việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối, giám sát SHB thực hiện bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn theo quy định và bảo đảm năng lực tài chính khi tăng vốn cho SHB Lào.

Điều 4. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và hiệu quả của Dự án, bảo đảm năng lực tài chính khi tăng vốn cho SHB Lào, thực hiện Dự án theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (điều chỉnh) được cấp, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam, pháp luật của Lào và các quy định liên quan (trong đó có quy định về đầu tư ra nước ngoài, quản lý ngoại hối, giới hạn góp vốn, mua cổ phần, bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn; bảo đảm mức vốn điều lệ của Chi nhánh SHB Lào sau khi tăng vốn đúng bằng mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật Lào).

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg: Phạm Bình Minh,
Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, LĐTBXH;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN: Trần Văn Sơn,
Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg Bùi Huy Hùng,
Trợ lý PTTg Nguyễn Trí Dũng, Các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, QHQT(2)HC.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 171/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu171/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2021
Ngày hiệu lực04/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(06/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 171/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 171/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh Dự án Chi nhánh Ngân hàng thương mại Sài Gòn Hà Nội tại Lào


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 171/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh Dự án Chi nhánh Ngân hàng thương mại Sài Gòn Hà Nội tại Lào
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu171/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành04/02/2021
        Ngày hiệu lực04/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (06/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 171/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh Dự án Chi nhánh Ngân hàng thương mại Sài Gòn Hà Nội tại Lào

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 171/QĐ-TTg 2021 điều chỉnh Dự án Chi nhánh Ngân hàng thương mại Sài Gòn Hà Nội tại Lào

            • 04/02/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/02/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực