Quyết định 1712/QĐ-TTg

Quyết định 1712/QĐ-TTg năm 2007 về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1712/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1712/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tờ trình số 1717/TLĐ ngày 8 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1595/TTr-BTĐKT ngày 21 tháng 11 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 20 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1712/QĐ-TTg, ngày 21/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Bà Quách Thị Duyên, Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai.

3. Ông Phạm Văn Hạp, Trưởng Ban chính sách Kinh tế-Xã hội, Công đoàn y tế Việt Nam.

4. Bà Giáp Thị Ngọc Minh, nguyên Trưởng ban Tổ chức, Công đoàn y tế Việt Nam.

5. Bà Trần Thị Ngọc Nhung, Phó Trưởng Ban Chính sách Kinh tế-Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai.

6. Bà Nguyễn Thị Tuyết Thu, Chuyên viên chính Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Đồng Nai thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai.

7. Ông Phạm Đình Lâm, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực 2 thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam.

8. Ông Trần Hữu Hùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực 3 thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam.

9. Bà Cái Kim Cúc, Phó Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang.

10. Ông Đoàn Văn Rồi, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước.

11. Ông Trần Văn Lập, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước.

12. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Thi đua Tuyên giáo, Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

13. Ông Nguyễn Văn Bảo, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị.

14. Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh Đô thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

15. Ông Nguyễn Thế Khải, Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang.

16. Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Mỹ Tho, thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang.

17. Ông Hoàng Phú Mạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng.

18. Bà Trần Hồng Min, Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình.

19. Bà Nguyễn Thị Kim Thành, Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình.

20. Ông Lưu Văn Khuynh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình.

21. Ông An Văn Đáng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1712/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1712/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực21/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1712/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1712/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1712/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1712/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực21/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1712/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1712/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            • 21/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực