Quyết định 1713/QĐ-UBND

Quyết định 1713/QĐ-UBND năm 2018 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1713/QĐ-UBND 2018 thời gian năm học Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1713/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 26 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1230/TTr-SGDĐT ngày 20/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng:

a) Tựu trường sớm nhất vào ngày 06/8/2018, muộn nhất ngày 13/8/2018.

b) Ngày khai giảng chung cho các cấp học vào ngày 05/9/2018.

2. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II:

a) Đối với giáo dục mầm non, tiểu học: Có ít nhất 35 tuần thực học.

Học kỳ I bắt đầu từ ngày 03/9/2018, kết thúc trước ngày 12/01/2019; học kỳ II bắt đầu từ ngày 14/01/2019, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 25/5/2019.

b) Đối với trung học cơ sở, trung học phổ thông: Có ít nhất 37 tuần thực học.

Học kỳ I bắt đầu từ ngày 20/8/2018, kết thúc trước ngày 05/01/2019; học kỳ II bắt đầu từ ngày 07/01/2019, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 25/5/2019.

c) Đối với giáo dục thường xuyên (trung học cơ sở và trung học phổ thông): Có ít nhất 32 tuần thực học.

Học kỳ I bắt đầu từ ngày 10/9/2018, kết thúc trước ngày 12/01/2019; học kỳ II bắt đầu từ ngày 14/01/2019, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 18/5/2019.

3. Ngày kết thúc năm học: Các cấp học kết thúc năm học trước ngày 31/5/2019.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2019.

5. Thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia các cấp học: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020 hoàn thành trước ngày 31/7/2019.

7. Các ngày nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm của cơ quan có thẩm quyền.

8. Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học: Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định:

1. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

2. Về thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Báo Hưng Yên; Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học-Công báo;
- Lưu: VT, KGVXPh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1713/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1713/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2018
Ngày hiệu lực26/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1713/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1713/QĐ-UBND 2018 thời gian năm học Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1713/QĐ-UBND 2018 thời gian năm học Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1713/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Duy Hưng
        Ngày ban hành26/07/2018
        Ngày hiệu lực26/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1713/QĐ-UBND 2018 thời gian năm học Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1713/QĐ-UBND 2018 thời gian năm học Hưng Yên

           • 26/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực