Quyết định 1714/QĐ-TTg

Quyết định 1714/QĐ-TTg năm 2007 hỗ trợ bổ sung kinh phí, gạo cứu đói cho các địa phương để khắc phục hậu quả mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1714/QĐ-TTg hỗ trợ bổ sung kinh phí, gạo cứu đói địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1714/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ BỔ SUNG KINH PHÍ, GẠO CỨU ĐÓI CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương (công văn số 348/TTr-PCLBTW ngày 04 tháng 12 năm 2007), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9012/BKH-KTNN ngày 07 tháng 12 năm 2007), Tài chính (công văn số 17189/BTC-NSNN ngày 18 tháng 12 năm 2007), Lao động-Thương binh và Xã hội (công văn số 85/BC-LĐTBXH ngày 26 tháng 11 năm 2007, công văn số 4663/LĐTBXH-BTXH ngày 07 tháng 12 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Trích 47 tỷ đồng (bốn mươi bẩy tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007 hỗ trợ cho các địa phương để khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó: Ninh Bình 3,3 tỷ đồng, Quảng Trị: 1,7 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế: 5,0 tỷ đồng, Quảng Nam: 11,0 tỷ đồng, Quảng Ngãi: 7,0 tỷ đồng, Bình Định: 9,0 tỷ đồng, Phú Yên: 5,0 tỷ đồng để mua giống cây trồng; Kon Tum: 5,0 tỷ đồng để khắc phục hậu quả về dân sinh.

2. Xuất cấp (không thu tiền) 26.165 tấn gạo từ nguồn Dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho dân bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó Ninh Bình 3.275 tấn, Thanh Hóa 3.000 tấn, Nghệ An 2.000 tấn, Hà Tĩnh 1.000 tấn, Quảng Bình 3.000 tấn, Quảng Trị 1.000 tấn, Thừa Thiên Huế 7.390 tấn, Quảng Nam 3.000 tấn, Phú Yên 2.000 tấn, Kon Tum 500 tấn.

Điều 2.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ số gạo, kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định hiện hành; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả mưa lũ.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra việc sử dụng kinh phí, lương thực được hỗ trợ từ Trung ương của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTg, các PTTg CP;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  các Vụ: KTTH, ĐP, TH, VX,
  Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (5)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1714/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1714/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1714/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1714/QĐ-TTg hỗ trợ bổ sung kinh phí, gạo cứu đói địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1714/QĐ-TTg hỗ trợ bổ sung kinh phí, gạo cứu đói địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1714/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1714/QĐ-TTg hỗ trợ bổ sung kinh phí, gạo cứu đói địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1714/QĐ-TTg hỗ trợ bổ sung kinh phí, gạo cứu đói địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

             • 24/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực