Quyết định 1715/QĐ-BCT

Quyết định 1715/QĐ-BCT năm 2020 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô có xuất xứ từ Trung Hoa và Đại Hàn do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1715/QĐ-BCT 2020 biện pháp chống bán phá giá đối với đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô


BỘ CÔNG THƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1715/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MỘT S SN PHẨM ĐƯỜNG LỎNG CHIẾT XUẤT TỪ TINH BỘT NGÔ CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VÀ ĐẠI HÀN DÂN QUỐC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Qun lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính ph quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoi thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một s nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 3752/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Cục Phòng vệ thương mại;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô, thuộc các mã HS 1702.60.10, và 1702.60.20 có xuất xứ t Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đại Hàn Dân Quốc (mã vụ việc: AD11) với nội dung chi tiết nêu tại Thông báo kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trình tự, th tục điều tra thực hiện theo quy định pháp luật về phòng vệ thương mại của Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Th trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, NG, TTTT;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Tng cục Hải quan (Cục TXNK, Cục GSQL);
- Các Cục: CN, XNK;
- Các Vụ: AP, KHCN, ĐB, PC;
- Văn phòng BCĐLNHNQT vè kinh tế;
- Lưu: VT, PVTM (8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1715/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1715/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2020
Ngày hiệu lực29/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(06/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1715/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 1715/QĐ-BCT 2020 biện pháp chống bán phá giá đối với đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1715/QĐ-BCT 2020 biện pháp chống bán phá giá đối với đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1715/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Quốc Khánh
        Ngày ban hành29/06/2020
        Ngày hiệu lực29/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (06/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1715/QĐ-BCT 2020 biện pháp chống bán phá giá đối với đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1715/QĐ-BCT 2020 biện pháp chống bán phá giá đối với đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô

            • 29/06/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/06/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực