Quyết định 1716/QĐ-TTg

Quyết định 1716/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1716/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khu kinh tế


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1716/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VỀ PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải.

2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.

3. Ủy viên thường trực: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung.

4. Các ủy viên gồm lãnh đạo các Bộ, ngành:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Xây dựng;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Công Thương;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sau khi Quyết định này có hiệu lực, các cơ quan nêu tại Khoản 4 Điều này có văn bản cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có những chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Chức năng của Ban Chỉ đạo: giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan tới hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp và các mô hình tương tự khác.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

a) Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp; hỗ trợ các dự án đầu tư lớn, quan trọng trong các khu kinh tế, khu công nghiệp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và sản xuất kinh doanh.

b) Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến công tác quản lý nhà nước hoạt động của các khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp.

c) Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến khu kinh tế, khu công nghiệp và các mô hình tương tự khác.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên của Ban Chỉ đạo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1716/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1716/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2012
Ngày hiệu lực13/11/2012
Ngày công báo25/11/2012
Số công báoTừ số 665 đến số 666
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1716/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1716/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khu kinh tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1716/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khu kinh tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1716/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành13/11/2012
        Ngày hiệu lực13/11/2012
        Ngày công báo25/11/2012
        Số công báoTừ số 665 đến số 666
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1716/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khu kinh tế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1716/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khu kinh tế

            • 13/11/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/11/2012

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/11/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực