Quyết định 1718/QĐ-TCT

Quyết định 1718/QĐ-TCT năm 2014 về Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp

Quyết định 1718/QĐ-TCT 2014 Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp đã được thay thế bởi Quyết định 878/QĐ-TCT 2015 giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp và được áp dụng kể từ ngày 15/05/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1718/QĐ-TCT 2014 Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1718/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI TẠI CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo;

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kiểm tra nội bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan thuế các cấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2568/QĐ-TCT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình nhận và giải quyết đơn khiếu nại của công dân tại cơ quan thuế các cấp.

Điều 3. Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp, Trưởng các đơn vị thuộc cơ quan thuế các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-Bộ Tài chính (báo cáo);
-Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
-Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
-Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
-Lưu VT, KTNB (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1718/QĐ-TCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1718/QĐ-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2014
Ngày hiệu lực08/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1718/QĐ-TCT

Lược đồ Quyết định 1718/QĐ-TCT 2014 Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1718/QĐ-TCT 2014 Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1718/QĐ-TCT
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýBùi Văn Nam
       Ngày ban hành08/10/2014
       Ngày hiệu lực08/10/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/05/2015
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1718/QĐ-TCT 2014 Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1718/QĐ-TCT 2014 Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan Thuế các cấp