Quyết định 1719/QĐ-UBND

Quyết định 1719/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1719/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1719/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2013 HUYỆN LỤC NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2013;

Căn cứ Công văn số 508/HĐND-KTNS ngày 05/11/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nhất trí điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2013 huyện Lục Nam;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 256/TTr-SKHĐT ngày 24/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh 101 triệu đồng (Một trăm linh một triệu đồng) kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2013 huyện Lục Nam theo Biểu chi tiết đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND huyện Lục Nam, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP; KTN, KT.
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

BIỂU CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH VỐN NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CHO UBND HUYỆN LỤC NAM KẾ HOẠCH NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục công trình

Chủ đầu tư

Giá trị quyết toán được phê duyệt

Kế hoạch năm 2013 (Theo QĐ số 452/QĐ-UBND)

Kế hoạch điều chỉnh

Kế hoạch sau điều chỉnh

Tăng

Giảm

 

Tổng số

 

4.221

1.038

101

101

1.038

1

Cải tạo nâng cấp đường BT thôn Hà Mỹ GĐ 4

UBND xã Chu Điện

1763,5

630

0

101

529

2

Cải tạo nâng cấp đường BT thôn Hà Mỹ GĐ 5

UBND xã Chu Điện

2457,5

408

101

0

509

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1719/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1719/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2013
Ngày hiệu lực11/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1719/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1719/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1719/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1719/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành11/11/2013
        Ngày hiệu lực11/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1719/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1719/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng Bắc Giang

            • 11/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực