Quyết định 1720/QĐ-UB-QLĐT

Quyết định 1720/QĐ-UB-QLĐT năm 1994 xét duyệt và công bố quy hoạch chi tiết do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 1720/QĐ-UB-QLĐT xét duyệt công bố quy hoạch chi tiết đã được thay thế bởi Quyết định 137/2005/QĐ-UBND thẩm quyền thẩm định phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị điểm dân cư nông thôn và được áp dụng kể từ ngày 12/08/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 1720/QĐ-UB-QLĐT xét duyệt công bố quy hoạch chi tiết


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1720/QĐ-UB-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÉT DUYỆT VÀ CÔNG BỐ QUY HOẠCH CHI TIẾT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố ngày 30 tháng 6 năm 1989;
- Căn cứ Quyết định 83/BXD/TCLĐ-ĐT ngày 10/04/1993 của Bộ Xây dựng về việc ban hành chức năng nhiệm vụ Kiến trúc sư trưởng thành phố;
- Theo đề nghị của Kiến trúc sư trưởng thành phố tại công văn số 1518/KTS.T-QH ngày 22/04/1994;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho Kiến trúc sư trưởng thành phố chủ trì xem xét và được thừa lệnh Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố duyệt ký đồ án Quy hoạch chi tiết trên toàn địa bàn thành phố tỷ lệ 1/2000 đến tỷ lệ 1/500 theo đúng trình tự do Bộ Xây dựng ban hành.

Kiến trúc sư trưởng thành phố chịu trách nhiệm lập quy trình xét duyệt, pháp lý hóa và công bố Quy hoạch chi tiết: gồm khu vực mới nghiên cứu cũng như đã xây dựng chưa hoàn chỉnh và chưa được xem xét, trình ủy ban nhân dân thành phố thống nhất ban hành.

Điều 2. Kiến trúc sư trưởng thành phố tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý công trình quy hoạch xây dựng thực hiện đúng chức năng quản lý (bên A) đối với toàn bộ vốn nghiên cứu và tổ chức nghiệm thu công trình quy hoạch vùng, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết trong kế hoạch đã giao theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố,Chủ nhiệm ủy ban Kế hoạch thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Sở Xây dựng, Kiến trúc sư trưởng thành phố và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- TTUB: CT, các PCT
- Ban Quản lý đất đai TP
- Viện Nghiên cứu QHXD và KTĐT
- VPUB : PVP/QLĐT
- Khối QLĐT, NC
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1720/QĐ-UB-QLĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1720/QĐ-UB-QLĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/1994
Ngày hiệu lực03/06/1994
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2005
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1720/QĐ-UB-QLĐT

Lược đồ Quyết định 1720/QĐ-UB-QLĐT xét duyệt công bố quy hoạch chi tiết


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1720/QĐ-UB-QLĐT xét duyệt công bố quy hoạch chi tiết
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1720/QĐ-UB-QLĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Viết Thanh
        Ngày ban hành03/06/1994
        Ngày hiệu lực03/06/1994
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2005
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1720/QĐ-UB-QLĐT xét duyệt công bố quy hoạch chi tiết

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1720/QĐ-UB-QLĐT xét duyệt công bố quy hoạch chi tiết