Quyết định 1722/QĐ-UBND

Quyết định 1722/QĐ-UBND năm 2011 quy định tạm thời mức thù lao cho hợp đồng nhân viên vụ việc và hợp đồng giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1722/QĐ-UBND 2011 mức thù lao hợp đồng nhân viên Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 2268/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ văn bản của Ủy ban nhân dân Huế và được áp dụng kể từ ngày 30/09/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 1722/QĐ-UBND 2011 mức thù lao hợp đồng nhân viên Thừa Thiên Huế


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1722/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THÙ LAO CHO HỢP ĐỒNG NHÂN VIÊN VỤ VIỆC VÀ HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 28/2010NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định mức tiền lương tối thiểu chung;

Căn cứ Quyết định số 244/2005/ QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Liên bộ Giáo dục Đào tạo và Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV của Liên Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức chi trả thù lao cho hợp đồng nhân viên và hợp đồng giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập như sau:

1. Tiền công cho hợp đồng giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các trường công lập, Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên:

- Giáo viên dạy tiểu học: 15.000đồng/tiết (Mười lăm ngàn đồng);

- Giáo viên dạy trung học cơ sở: 21.000đồng/tiết (Hai mươi một ngàn đồng);

- Giáo viên dạy trung học phổ thông: 26.000đồng/tiết (Hai mươi sáu ngàn đồng);

2. Tiền lương hợp đồng nhân viên hợp đồng:

- Nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thì thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước.

- Trường hợp nhân viên hợp đồng vụ việc: hưởng tiền công tháng là 1,5 lần mức lương tối thiểu chung và phụ cấp khu vực (nếu có).

Điều 2. Mức thù lao được trả theo số tiết thực dạy hàng tháng.

Ngoài mức thù lao được trả theo quy định tại Điều 1, giáo viên hợp đồng không được hưởng chế độ nào khác. Riêng nhân viên hợp đồng vụ việc khi chế độ tiền lương thay đổi thì được thay đổi theo mã số, bậc tương ứng.

Nguồn kinh phí để chi trả thù lao cho nhân viên và giáo viên dạy hợp đồng trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và dự toán thu, chi quỹ học phí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011. Thay thế Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thuỷ, thành phố Huế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1722/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1722/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2011
Ngày hiệu lực01/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1722/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1722/QĐ-UBND 2011 mức thù lao hợp đồng nhân viên Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1722/QĐ-UBND 2011 mức thù lao hợp đồng nhân viên Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1722/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýLê Trường Lưu
       Ngày ban hành24/08/2011
       Ngày hiệu lực01/09/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2017
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 1722/QĐ-UBND 2011 mức thù lao hợp đồng nhân viên Thừa Thiên Huế

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 1722/QĐ-UBND 2011 mức thù lao hợp đồng nhân viên Thừa Thiên Huế