Quyết định 1725/QĐ-TTg

Quyết định 1725/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 922/QĐ-TTg về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1725/QĐ-TTg 2020 sửa đổi Quyết định 922/QĐ-TTg hệ thống kho dự trữ quốc gia


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1725/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 922/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH TỔNG THỂ HỆ THỐNG KHO DỰ TRỮ QUỐC GIA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 179/TTr-BTC ngày 09 tháng 10 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể như sau:

“1. Thành phần Hội đồng:

Chủ tịch Hội đồng: Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính; các thành viên Hội đồng; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Các thành viên Hội đồng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, PL, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1725/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1725/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2020
Ngày hiệu lực04/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(06/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1725/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1725/QĐ-TTg 2020 sửa đổi Quyết định 922/QĐ-TTg hệ thống kho dự trữ quốc gia


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1725/QĐ-TTg 2020 sửa đổi Quyết định 922/QĐ-TTg hệ thống kho dự trữ quốc gia
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1725/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýTrịnh Đình Dũng
       Ngày ban hành04/11/2020
       Ngày hiệu lực04/11/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 tháng trước
       (06/11/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1725/QĐ-TTg 2020 sửa đổi Quyết định 922/QĐ-TTg hệ thống kho dự trữ quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1725/QĐ-TTg 2020 sửa đổi Quyết định 922/QĐ-TTg hệ thống kho dự trữ quốc gia

            • 04/11/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/11/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực