Quyết định 1725/QĐ-UBND

Quyết định 1725/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1725/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban Quận 1 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1725/QĐ-UBND

Quận 1, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Báo cáo số 57/BC-TP ngày 24 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận 1 ban hành (theo danh mục đính kèm) vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 1, Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo TP. Hồ Chí Minh;
- UBND: CT, PCT;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thành Kiên

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 1)

STT

Văn bản

Lý do bãi bỏ

1

Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 01/07/2011 của Ủy ban nhân dân quận 1 về Ban hành quy định trình tự thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn quận 1.

Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

2

Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND-M ngày 08/11/2011 của Ủy ban nhân dân quận 1 về hủy bỏ một phần chỉ thị số 01/2011/CT-UBND ngày 27/01/2011 của Ủy ban nhân dân quận 1 về Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự và xây dựng lực lượng dự bị động viên năm 2011

Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND ngày 27/01/2011 của Ủy ban nhân dân quận 1 đã hết hiệu lực.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1725/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1725/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2013
Ngày hiệu lực24/09/2013
Ngày công báo15/10/2013
Số công báoSố 59
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1725/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1725/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban Quận 1 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1725/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban Quận 1 Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1725/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýPhạm Thành Kiên
       Ngày ban hành24/09/2013
       Ngày hiệu lực24/09/2013
       Ngày công báo15/10/2013
       Số công báoSố 59
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1725/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban Quận 1 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1725/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban Quận 1 Hồ Chí Minh

           • 24/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2013

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực