Quyết định 173/2002/QĐ-TTg

Quyết định 173/2002/QĐ-TTg thay đổi tổ chức Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 173/2002/QĐ-TTg thay đổi tổ chức Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng chiến tranh Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 173/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI TỔ CHỨC BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 33/1999/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 141/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam;
Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi tổ chức của Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam như sau:

- Trưởng ban : Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

- Phó Trưởng ban : Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

- Ban Chỉ đạo được phép sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Tài nguyên và Môi trường,

- Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định tại quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
- Lưu : KG (3), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia KhiêmĐã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 173/2002/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu173/2002/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2002
Ngày hiệu lực17/12/2002
Ngày công báo25/12/2002
Số công báoSố 65
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 173/2002/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 173/2002/QĐ-TTg thay đổi tổ chức Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng chiến tranh Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 173/2002/QĐ-TTg thay đổi tổ chức Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng chiến tranh Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu173/2002/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành02/12/2002
        Ngày hiệu lực17/12/2002
        Ngày công báo25/12/2002
        Số công báoSố 65
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 173/2002/QĐ-TTg thay đổi tổ chức Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng chiến tranh Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 173/2002/QĐ-TTg thay đổi tổ chức Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng chiến tranh Việt Nam

            • 02/12/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/12/2002

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực