Quyết định 1732/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1732/QĐ-BVHTTDL năm 2009 về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1732/QĐ-BVHTTDL xếp hạng di tích quốc gia


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1732/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa.
Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét các Công văn số: 654/UBND ngày 11 tháng 4 năm 2009; 655/UBND ngày 11 tháng 4 năm 2009; 656/UBND ngày 11 tháng 4 năm 2009; 657/UBND ngày 11 tháng 4 năm 2009; 658/UBND ngày 11 tháng 4 năm 2009; 659/UBND ngày 11 tháng 4 năm 2009; 660/UBND ngày 11 tháng 4 năm 2009; của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và hồ sơ di tích;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia;

Di tích lịch sử Hệ thống di tích Đường Hồ Chí Minh (Đường Trường Sơn) tại tỉnh Quảng Bình, gồm;

1. Đường 20 -Quyết thắng, gồm: Dốc Ba Thang, Tổng kho NH, Hang Thông tin, Hang Y tá, xã Tân trạch, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch.

2. Đường Ba Trại - Ngã ba Thọ Lộc, xã Vạn trạch, huyện Bố Trạch,

3. Đường 16, gồm: Ngã tư Thạch Bàn, Suối nước khoáng Bang, Làng Ho), xã Kim Thủy, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy.

4. Hang Lèn Hà, xã Thanh hóa, huyện Tuyên Hoá.

5. Đường 15, gồm: Cầu Ka Tang, Khe Rinh, Đèo Đá Đẽo, Xã lâm Hóa huyện Tuyên Hoá, xã trung Hoà, xã Thượng Hoà, huyện Ninh Hóa.

5. Đồi Cha Quang, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.

7. K0 - Đường 10, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn Phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Chiến Thắng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1732/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1732/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2009
Ngày hiệu lực07/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1732/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 1732/QĐ-BVHTTDL xếp hạng di tích quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1732/QĐ-BVHTTDL xếp hạng di tích quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1732/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Trần Chiến Thắng
        Ngày ban hành07/05/2009
        Ngày hiệu lực07/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1732/QĐ-BVHTTDL xếp hạng di tích quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1732/QĐ-BVHTTDL xếp hạng di tích quốc gia

            • 07/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực