Quyết định 1733/QĐ-TTg

Quyết định 1733/QĐ-TTg năm 2009 về việc công nhận các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, tỉnh Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1733/QĐ-TTg công nhận các đơn vị hành chính vùng khó khăn, tỉnh Gia Lai đã được thay thế bởi Quyết định 1049/QĐ-TTg 2014 Danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và được áp dụng kể từ ngày 26/06/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1733/QĐ-TTg công nhận các đơn vị hành chính vùng khó khăn, tỉnh Gia Lai


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1733/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC VÙNG KHÓ KHĂN, TỈNH GIA LAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại tờ trình số 2791/UBND-NL ngày 14 tháng 9 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 03 xã: Ia Rong (huyện Chư Pưh), Ia Pal, Kông HTok (huyện Chư Sê) tỉnh Gia Lai vào Danh mục các đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND tỉnh Gia Lai;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐP (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1733/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1733/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2009
Ngày hiệu lực29/10/2009
Ngày công báo10/11/2009
Số công báoTừ số 513 đến số 514
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/06/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1733/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1733/QĐ-TTg công nhận các đơn vị hành chính vùng khó khăn, tỉnh Gia Lai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1733/QĐ-TTg công nhận các đơn vị hành chính vùng khó khăn, tỉnh Gia Lai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1733/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Sinh Hùng
       Ngày ban hành29/10/2009
       Ngày hiệu lực29/10/2009
       Ngày công báo10/11/2009
       Số công báoTừ số 513 đến số 514
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/06/2014
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1733/QĐ-TTg công nhận các đơn vị hành chính vùng khó khăn, tỉnh Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1733/QĐ-TTg công nhận các đơn vị hành chính vùng khó khăn, tỉnh Gia Lai