Quyết định 1735/QĐ-BNN-TCTS

Quyết định 1735/QĐ-BNN-TCTS năm 2020 về đính chính Quyết định 1022/QĐ-BNN-TCTS về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung toàn văn Quyết định 1735/QĐ-BNN-TCTS 2020 đính chính Quyết định 1022/QĐ-BNN-TCTS


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1735/QĐ-BNN-TCTS

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH 1022/QĐ-BNN-TCTS NGÀY 24/3/2020 PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định 1022/QĐ-BNN-TCTS ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính trang 2 của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1022/QĐ-BNN-TCTS ngày 24/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, như sau:

Nội dung đã ghi:

18

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá

19

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá

Nay đính chính lại:

18

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá

19

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định 1022/QĐ-BNN-TCTS ngày 24/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Văn phòng Bộ (Phòng KSTTHC);
- Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phùng Đức Tiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1735/QĐ-BNN-TCTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1735/QĐ-BNN-TCTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2020
Ngày hiệu lực15/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tuần trước
(20/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1735/QĐ-BNN-TCTS

Lược đồ Quyết định 1735/QĐ-BNN-TCTS 2020 đính chính Quyết định 1022/QĐ-BNN-TCTS


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1735/QĐ-BNN-TCTS 2020 đính chính Quyết định 1022/QĐ-BNN-TCTS
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1735/QĐ-BNN-TCTS
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhùng Đức Tiến
        Ngày ban hành15/05/2020
        Ngày hiệu lực15/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tuần trước
        (20/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1735/QĐ-BNN-TCTS 2020 đính chính Quyết định 1022/QĐ-BNN-TCTS

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1735/QĐ-BNN-TCTS 2020 đính chính Quyết định 1022/QĐ-BNN-TCTS

              • 15/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực