Quyết định 1735/QĐ-TTg

Quyết định 1735/QĐ-TTg năm 2015 về xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1735/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1735/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC XUT CP LƯƠNG THC T NGUN D TR QUC GIA CHO TNH NINH THUN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 3853/LĐTBXH-BTXH ngày 25 tháng 9 năm 2015, ý kiến Bộ Tài chính tại văn bản số 13601/BTC-NSNN ngày 30 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 836,34 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thi, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, Tnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
-
VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
-
Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1735/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1735/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2015
Ngày hiệu lực12/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1735/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1735/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1735/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1735/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành12/10/2015
        Ngày hiệu lực12/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1735/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận 2015

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1735/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận 2015

             • 12/10/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/10/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực