Quyết định 1738/QĐ-BKHCN

Quyết định 1738/QĐ-BKHCN năm 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về dầu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1738/QĐ-BKHCN 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về dầu


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1738/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 10707:2015
ISO 17932:2011

Dầu cọ - Xác định sự suy giảm chỉ số tẩy trắng (DOBI) và hàm lượng caroten

2.

TCVN 10708:2015
ISO 12871:2010

Dầu ôliu và dầu bã ôliu - Xác định hàm lượng các alcol béo bằng sắc ký khí mao quản

3.

TCVN 10709:2015
ISO 12872:2010

Dầu ôliu và dầu bã ôliu - Xác định hàm lượng 2-glyceryl monopalmitate

4.

TCVN 10710:2015
ISO 12873:2010

Dầu ôliu và dầu bã ôliu - Xác định hàm lượng sáp bằng sắc kí khí mao quản

5.

TCVN 10711:2015
ISO 28198:2009

Dầu, mỡ thực vật - Xác định hàm lượng chất không tan trong toluen

6.

TCVN 10712:2015
ISO 29841:2009

Dầu, mỡ thực vật - Xác định sản phẩm phân hủy của chlorophyll aa’ (các pheophytin a, a’ và các pyropheophytin)

7.

TCVN 10713-1:2015
ISO 15788-1:1999

Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định các stigmastadiene trong dầu thực vật - Phần 1: Phương pháp sắc kí khí cột mao quản (phương pháp chuẩn)

8.

TCVN 10713-2:2015
ISO 15788-2:2003

Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định các stigmastadiene trong dầu thực vật - Phần 2: Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)

9.

TCVN 10714:2015
ISO 11053:2009

Dầu, mỡ thực vật - Xác định đương lượng bơ cacao trong sôcôla sữa

10.

TCVN 10715-1:2015
ISO 23275-1:2006

Dầu mỡ động vật và thực vật - Đương lượng bơ cacao trong bơ cacao và sôcôla thông dụng - Phần 1: Xác định sự có mặt đương lượng bơ cacao

11.

TCVN 10715-2:2015
ISO 23275-2:2006

Dầu mỡ động vật và thực vật - Đương lượng bơ cacao trong bơ cacao và sôcôla thông dụng - Phần 2: Định lượng đương lượng bơ cacao

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1738/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1738/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2015
Ngày hiệu lực09/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1738/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 1738/QĐ-BKHCN 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về dầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1738/QĐ-BKHCN 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về dầu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1738/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Việt Thanh
        Ngày ban hành09/07/2015
        Ngày hiệu lực09/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1738/QĐ-BKHCN 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về dầu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1738/QĐ-BKHCN 2015 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về dầu

            • 09/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực