Quyết định 1738/QĐ-TTg

Quyết định 1738/QĐ-TTg năm 2010 thành lập Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1738/QĐ-TTg thành lập Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương đã được thay thế bởi Quyết định 1584/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia 2016 2020 và được áp dụng kể từ ngày 10/08/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1738/QĐ-TTg thành lập Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 1738/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 – 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;
Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 – 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 (gọi tắt là Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương), gồm:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng;

2. Phó Trưởng ban thường trực, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát;

3. Phó Trưởng ban, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Xuân Hùng;

4. Phó Trưởng ban, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn Trọng Lý;

5. Ủy viên thường trực, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh;

6. Ủy viên thường trực, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí;

7. Ủy viên thường trực, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn.

Điều 2. Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiệm vụ:

1. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều phối, xử lý, giải quyết các vấn đề có liên quan trong quá trình chỉ đạo thực hiện Chương trình.

2. Điều hành công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên BCĐ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1738/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1738/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2010
Ngày hiệu lực20/09/2010
Ngày công báo03/10/2010
Số công báoTừ số 575 đến số 576
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1738/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1738/QĐ-TTg thành lập Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1738/QĐ-TTg thành lập Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1738/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành20/09/2010
        Ngày hiệu lực20/09/2010
        Ngày công báo03/10/2010
        Số công báoTừ số 575 đến số 576
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1738/QĐ-TTg thành lập Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1738/QĐ-TTg thành lập Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương