Quyết định 1741/QĐ-BXD

Quyết định 1741/QĐ-BXD năm 2006 đính chính Chỉ thị 13/2006/CT-BXD về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1741/QĐ-BXD quản lý chất lượng công trình xây dựng chủ đầu tư tư nhân đính chính Chỉ thị 13/2006/CT-BXD


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1741/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH CHỈ THỊ SỐ 13/2006/CT-BXD NGÀY 23/11/2006 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ LÀ TƯ NHÂN

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy pạhm pháp luật và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt ;
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính điểm a, khoản 2.1, mục 2 của Chỉ thị số 13/2006/CT-BXD ngày 23 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng như sau:

Đã in là: “Thông tư số 07/2006/TT-BXD”,

Sửa lại là: “Thông tư số 06/2006/TT-BXD”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1741/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1741/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2006
Ngày hiệu lực14/12/2006
Ngày công báo29/12/2006
Số công báoTừ số 45 đến số 46
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1741/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 1741/QĐ-BXD quản lý chất lượng công trình xây dựng chủ đầu tư tư nhân đính chính Chỉ thị 13/2006/CT-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1741/QĐ-BXD quản lý chất lượng công trình xây dựng chủ đầu tư tư nhân đính chính Chỉ thị 13/2006/CT-BXD
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1741/QĐ-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýNguyễn Văn Liên
       Ngày ban hành14/12/2006
       Ngày hiệu lực14/12/2006
       Ngày công báo29/12/2006
       Số công báoTừ số 45 đến số 46
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1741/QĐ-BXD quản lý chất lượng công trình xây dựng chủ đầu tư tư nhân đính chính Chỉ thị 13/2006/CT-BXD

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1741/QĐ-BXD quản lý chất lượng công trình xây dựng chủ đầu tư tư nhân đính chính Chỉ thị 13/2006/CT-BXD

           • 14/12/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2006

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/12/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực