Quyết định 1742/QĐ-UBND

Quyết định 1742/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nội dung toàn văn Quyết định 1742/QĐ-UBND dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch chung Đà Lạt Lâm Đồng 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1742/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT VÀ VÙNG PHỤ CẬN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050;

Căn cứ Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 và Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Xét Tờ trình số 1699/TTr-STC ngày 04/8/2015 của Sở Tài chính về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 23/3/2012, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Khoản 4 của Điều 1:

“Tổng dự toán: 5.061.115.000,0 đ (Năm tỷ, không trăm sáu mươi mốt ngàn, một trăm mười lăm ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí lập bản đồ khảo sát đo vẽ địa hình:

237.929.000 đồng;

- Chi phí lập nhiệm vụ, dự toán quy hoạch:

92.868.000 đồng;

- Chi phí lập quy hoạch:

3.951.810.000 đồng;

- Chi phí thẩm định quy hoạch:

92.868.000 đồng;

- Chi phí quản lý quy hoạch:

92.868.000 đồng;

- Thuế giá trị gia tăng:

395.181.000 đồng;

- Kinh phí dự trù công bố quy hoạch:

197.591.000 đồng.”

2. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 23/3/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Kinh phí tăng thêm do điều chỉnh tổng dự toán từ 4.886.991.000 đồng lên 5.061.115.000 đồng (174.124.000 đồng) sử dụng nguồn chi khác ngân sách tỉnh năm 2015 để trang trải.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị và các cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, XD2, TKCT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1742/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1742/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2015
Ngày hiệu lực17/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1742/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1742/QĐ-UBND dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch chung Đà Lạt Lâm Đồng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1742/QĐ-UBND dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch chung Đà Lạt Lâm Đồng 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1742/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành17/08/2015
        Ngày hiệu lực17/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1742/QĐ-UBND dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch chung Đà Lạt Lâm Đồng 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1742/QĐ-UBND dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch chung Đà Lạt Lâm Đồng 2015

            • 17/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực