Quyết định 1747/QĐ-TTg

Quyết định 1747/QĐ-TTg năm 2011 sửa đổi Điều 4 Quyết định 20/2004/QĐ-TTg về thành lập Tổ chức điều phối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1747/QĐ-TTg sửa đổi Điều 4 Quyết định 20/2004/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1747/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2004/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2004 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC ĐIỀU PHỐI PHÁT TRIỂN CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 4 Quyết định số 20/2004/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm như sau:

“Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo theo nguyên tắc: thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo bao gồm Chánh Văn phòng, 01 phó Chánh Văn phòng và một số cán bộ chuyên trách theo dõi các vùng kinh tế trọng điểm thuộc biên chế Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Văn phòng Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư”.

Điều 2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban Thường trực ký, ban hành, chịu trách nhiệm báo cáo Trưởng ban các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo về nhiệm vụ, quy chế hoạt động, tổ chức bộ máy, nhân sự và kinh phí hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo được quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong các vùng kinh tế trọng điểm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW trong vùng KTTĐ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐP (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1747/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1747/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2011
Ngày hiệu lực06/10/2011
Ngày công báo21/10/2011
Số công báoTừ số 531 đến số 532
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1747/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1747/QĐ-TTg sửa đổi Điều 4 Quyết định 20/2004/QĐ-TTg


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1747/QĐ-TTg sửa đổi Điều 4 Quyết định 20/2004/QĐ-TTg
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1747/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýHoàng Trung Hải
       Ngày ban hành06/10/2011
       Ngày hiệu lực06/10/2011
       Ngày công báo21/10/2011
       Số công báoTừ số 531 đến số 532
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1747/QĐ-TTg sửa đổi Điều 4 Quyết định 20/2004/QĐ-TTg

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1747/QĐ-TTg sửa đổi Điều 4 Quyết định 20/2004/QĐ-TTg

            • 06/10/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/10/2011

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/10/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực