Quyết định 175/2003/QĐ-BCN

Quyết định 175/2003/QĐ-BCN về việc sáp nhập Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội vào Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 175/2003/QĐ-BCN sáp nhập Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội vào Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 175/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP NHÀ MÁY THUỐC LÁ VĨNH HỘI VÀO NHÀ MÁY THUỐC LÁ SÀI GÒN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Công văn số 1433/CP-ĐMDN ngày 23 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc sáp nhập Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội vào Nhà máy thuốc lá Sài Gòn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội vào Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn, doanh nghiệp nhà nước thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Số liệu để bàn giao tính tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Điều 2. Giao Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức thực hiện việc sáp nhập Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội vào Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Giám đốc Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội và Giám đốc Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Châu Huệ Cẩm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 175/2003/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu175/2003/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2003
Ngày hiệu lực17/11/2003
Ngày công báo02/11/2003
Số công báoSố 176
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 175/2003/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 175/2003/QĐ-BCN sáp nhập Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội vào Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 175/2003/QĐ-BCN sáp nhập Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội vào Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu175/2003/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýChâu Huệ Cẩm
        Ngày ban hành28/10/2003
        Ngày hiệu lực17/11/2003
        Ngày công báo02/11/2003
        Số công báoSố 176
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 175/2003/QĐ-BCN sáp nhập Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội vào Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 175/2003/QĐ-BCN sáp nhập Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội vào Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn

            • 28/10/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/11/2003

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/11/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực