Quyết định 175/QĐ-TCDN

Quyết định 175/QĐ-TCDN năm 2014 phê duyệt danh sách 30 trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề được kiểm định chất lượng dạy nghề do Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 175/QĐ-TCDN 2014 danh sách 30 trường cao đẳng trung cấp nghề được kiểm định chất lượng dạy nghề


B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/QĐ-TCDN

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH 30 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ NĂM 2014

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

Căn cứ Quyết định số 43/2013/QĐ-TTg ngày 16/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-TCDN ngày 06/3/2014 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề về việc phê duyệt Kế hoạch, nhiệm vụ và dự kiến kinh phí thực hiện các nội dung hoạt động của Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề năm 2014;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 30 trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề được kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2014 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KĐCL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nghiêm Trọng Quý

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH 30 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ NĂM 2014
(kèm theo Quyết định số 175/QĐ-TCDN ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề)

TT

Tên cơ sở dạy nghề

Địa chỉ

Đơn vị chủ quản

A

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

 

1

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ

Km7, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ

Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

3

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

Số 131 Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội

4

Trường Cao đẳng nghề Đường sắt

Số 2, phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

5

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh

Đường Hàn Thuyên, Khu 1, phường Đại Phúc, Tp.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh

6

Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Đường thủy 1

Xã Nam Đồng, huyện Nam Sách, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

7

Trường Cao đẳng nghề Số 3 - Bộ Quốc phòng

số 248, Lê Duẩn, quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Bộ Quốc phòng

8

Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải

Số 156/109 Trường Chinh, Đồng Hòa, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

 

9

Trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng

196/143 Trường Chinh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

 

10

Trường Cao đẳng nghề Hòa Bình

Xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

UBND tỉnh Hòa Bình

11

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex

Số 6 đường Hoàng Diệu, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam

12

Trường Cao đẳng nghề Cơ giới Ninh Bình

Thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

13

Trường Cao đẳng nghề LILAMA -1

Đường Lê Hông Phong, phường Đông Thành, thanh phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam

14

Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn

Số 172 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

UBND tỉnh Bình Định

15

Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt

Số 01, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

UBND tỉnh Lâm Đồng

16

Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III

Số 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Giao thông vận tải

17

Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Số 122-124 Bàu Cát 2, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 

18

Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang

11B/17 Học Lạc, Phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

UBND tỉnh Tiền Giang

B

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGH

 

1

Trường Trung cấp nghề số 11 - Bộ Quốc phòng

Xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ Tư lệnh
Bộ đội Biên phòng

2

Trường Trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hóa

Số 272 phố Môi, xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

3

Trường Trung cấp nghề Xây dựng Thanh Hóa

Xã Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

4

Trường Trung cấp nghề Quảng Bình

Tổ dân phố 1, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Sở LĐ-TBXH tỉnh Quảng Bình

5

Trường Trung cấp nghề Số 23 - Bộ Quốc phòng

Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Bộ Quốc Phòng

6

Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam

Thôn 7B, xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Sở LĐ-TBXH tỉnh Quảng Nam

7

Trường Trung cấp nghề Số 15 - Bộ Quốc phòng

152 Trường Sơn, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bộ Tư lệnh
Binh đoàn 15

8

Trường Trung cấp nghề Cơ điện Đông Nam Bộ

Lộ 768, ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

9

Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo

648/28 Cách mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chi Minh

UBND Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

10

Trường Trung cấp nghề tư thục Du lịch Khôi Việt

Số 553/73 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

 

11

Trường Trung cấp nghề Việt Giao

Số 193, Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

 

12

Trường Trung cấp nghề Đức Hòa

Số 180A, Đường 3/2, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Sở LĐ-TBXH tỉnh Long An

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 175/QĐ-TCDN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu175/QĐ-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2014
Ngày hiệu lực19/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 175/QĐ-TCDN

Lược đồ Quyết định 175/QĐ-TCDN 2014 danh sách 30 trường cao đẳng trung cấp nghề được kiểm định chất lượng dạy nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 175/QĐ-TCDN 2014 danh sách 30 trường cao đẳng trung cấp nghề được kiểm định chất lượng dạy nghề
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu175/QĐ-TCDN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Dạy nghề
        Người kýNghiêm Trọng Quý
        Ngày ban hành19/03/2014
        Ngày hiệu lực19/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 175/QĐ-TCDN 2014 danh sách 30 trường cao đẳng trung cấp nghề được kiểm định chất lượng dạy nghề

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 175/QĐ-TCDN 2014 danh sách 30 trường cao đẳng trung cấp nghề được kiểm định chất lượng dạy nghề

            • 19/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực