Quyết định 1752/QĐ-UBND

Quyết định 1752/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh Quyết định 3602/QĐ-UBND do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1752/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh 3602/QĐ-UBND Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1752/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 3602/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao đất cho Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1321/TTr-STNMT ngày 18 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thuận điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, với nội dung cụ thể như sau:

“Điều 1. Thuận giao phần đất có diện tích 573,6m2 cho Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ quản lý sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan.

- Phần đất thuộc thửa số 957, tờ bản đồ số 13, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất lâu dài.

(Đính kèm: Bản trích đo địa chính số 02B/TC-2014 ngày 01/3/2014 do Công ty TNHH tư vấn xây dựng đo đạc bản đồ Tấn Cường thiết lập)”

Điều 2. Các điều khoản khác của Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Khánh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1752/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1752/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2014
Ngày hiệu lực30/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1752/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1752/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh 3602/QĐ-UBND Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1752/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh 3602/QĐ-UBND Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1752/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýĐào Anh Dũng
        Ngày ban hành30/06/2014
        Ngày hiệu lực30/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1752/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh 3602/QĐ-UBND Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1752/QĐ-UBND 2014 điều chỉnh 3602/QĐ-UBND Cần Thơ

            • 30/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực