Quyết định 1753/QĐ-UBND

Quyết định 1753/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1753/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Quảng Ninh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1753/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn;

Căn cứ Thông tư số 61/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về Điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết gia cầm;

Căn cứ Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án Đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2014-2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1080/TTr- SNN&PTNT-KTMT ngày 21/4/2016 và Văn bản số 1568/SNN&PTNT-KTMT ngày 01/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020 với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh quy hoạch nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thôn Miếu Thán, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí từ cơ sở giết mổ loại II lên thành cơ sở giết mổ loại I.

2. Bổ sung điểm quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Hồng Thái Tây đạt cơ sở giết mổ loại I, thay thế địa điểm quy hoạch tại phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 17/11/2014.

3. Bổ sung điểm quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long đạt cơ sở giết mổ loại I.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số: 1753/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

STT

Địa điểm

Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung giai đoạn 2016-2020.

loại hình

Quy mô

Hình thức

loại hình

Quy mô

Hình thức

01

Xã Hồng Thái Tây, TX Đông Triều

 

 

 

Cơ sở loại I

> 200 con lợn/ngày

Xây mới

02

Phường Vàng Danh, TP Uông Bí.

Cơ sở loại II

20-200 con lợn/ngày

Xây mới

Cơ sở loại I

> 200 con lợn/ngày

Xây mới

03

Phường Việt Hưng, TP Hạ Long

 

 

 

Cơ sở loại I

> 200 con lợn/ngày

Xây mới

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1753/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1753/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2016
Ngày hiệu lực10/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1753/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1753/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Quảng Ninh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1753/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Quảng Ninh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1753/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýĐặng Huy Hậu
        Ngày ban hành10/04/2016
        Ngày hiệu lực10/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1753/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Quảng Ninh 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1753/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Quảng Ninh 2016

            • 10/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực