Quyết định 1757/QĐ-UBND

Quyết định 1757/QĐ-UBND năm 2014 quy hoạch đất xây dựng Khu di tích Chi bộ An Nam Cộng Sản Đảng Cờ Đỏ tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 1757/QĐ-UBND 2014 quy hoạch đất xây dựng Khu di tích Chi bộ An Nam Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1757/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY HOẠCH ĐẤT XÂY DỰNG KHU DI TÍCH CHI BỘ AN NAM CỘNG SẢN ĐẢNG CỜ ĐỎ, TẠI THỊ TRẤN CỜ ĐỎ, HUYỆN CỜ ĐỎ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1319/TTr-STNMT ngày 18 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thuận quy hoạch khu đất có tổng diện tích khoảng 39.803,0m2 tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ để xây dựng Khu di tích Chi bộ An Nam Cộng Sản Đảng Cờ Đỏ.

(Đính kèm: Hồ sơ trích đo địa chính số 108/VP.ĐKQSDĐ ngày 02/6/2014 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Cờ Đỏ thiết lập).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ thực hiện nhiệm vụ sau:

- Công bố quyết định quy hoạch và thông báo kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án cho các chủ sử dụng đất có liên quan biết để thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Tổ chức đo đạc, điều tra hiện trạng, hoa màu và lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho chủ sử dụng đất theo quy định.

- Cập nhật vị trí công trình nêu trên vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện.

- Thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng Khu di tích Chi bộ An Nam Cộng Sản Đảng Cờ Đỏ theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3477/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất để xây dựng Quảng trường và Khu di tích Chi bộ Cờ Đỏ tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cờ Đỏ, Thủ trưởng các cơ quan và các hộ dân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1757/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1757/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2014
Ngày hiệu lực30/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1757/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1757/QĐ-UBND 2014 quy hoạch đất xây dựng Khu di tích Chi bộ An Nam Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1757/QĐ-UBND 2014 quy hoạch đất xây dựng Khu di tích Chi bộ An Nam Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1757/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýĐào Anh Dũng
        Ngày ban hành30/06/2014
        Ngày hiệu lực30/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1757/QĐ-UBND 2014 quy hoạch đất xây dựng Khu di tích Chi bộ An Nam Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1757/QĐ-UBND 2014 quy hoạch đất xây dựng Khu di tích Chi bộ An Nam Cần Thơ

            • 30/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực