Quyết định 1757/QĐ-UBND

Quyết định 1757/QĐ-UBND năm 2010 về ứng vốn đầu tư ngân sách tỉnh Bắc Ninh năm 2011

Nội dung toàn văn Quyết định 1757/QĐ-UBND ứng vốn đầu tư ngân sách Bắc Ninh 2011 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1757/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ỨNG VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2011

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 195/LS: TC- KH&ĐT ngày 30/11/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ứng vốn đầu tư XDCB từ ngân sách tỉnh năm 2011 với tổng số tiền là 40.212.782.000 đồng (Bốn mươi tỷ, hai trăm mười hai triệu, bẩy tám mươi hai nghìn đồng) cho các dự án đầu tư đã được phê duyệt quyết toán từ ngày 01/7/2010 đến ngày 30/9/2010 còn thiếu vốn để thanh toán (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính bố trí vốn năm 2011 để hoàn ứng theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Bắc Ninh theo chức năng phối hợp với chủ đầu tư quản lý việc sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, thanh toán, quyết toán vốn theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Kho bạc nhà nước Bắc Ninh; Chủ tịch UBND huyện Lương Tài và các Chủ đầu tư căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Lương Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1757/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1757/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực10/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1757/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1757/QĐ-UBND ứng vốn đầu tư ngân sách Bắc Ninh 2011 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1757/QĐ-UBND ứng vốn đầu tư ngân sách Bắc Ninh 2011 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1757/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Lương Thành
        Ngày ban hành10/12/2010
        Ngày hiệu lực10/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1757/QĐ-UBND ứng vốn đầu tư ngân sách Bắc Ninh 2011 2010

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1757/QĐ-UBND ứng vốn đầu tư ngân sách Bắc Ninh 2011 2010

            • 10/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực