Quyết định 1759/QĐ-BTC

Quyết định 1759/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 82/2012/TT-BTC hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1759/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 82/2012/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1759/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 82/2012/TT-BTC NGÀY 22/5/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi chính tả tại Thông tư số 82/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia như sau:

STT

Thông tư số 82/2012/TT-BTC đã in

Sửa lại là

1

Điều 2. Điều kiện áp dụng áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%

Điều 2. Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%

2

Trong Thông tư số 82/2012/TT-BTC đã in cụm từ "qui định"

"quy định"

3

Tại dòng thứ 3 từ dưới lên của trang 2 (khoản 3 Điều 3) của Thông tư đã in "Nhập khẩu thóc, gạo các loại"

"Nhập khẩu gạo các loại"

4

Tại nhóm 24.01 Phụ lục 1 Thông tư số 82/2012/TT-BTC đã in "…phê liệu lá thuốc lá"

"phế liệu lá thuốc lá"

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/02/2012 đến hết ngày 31/12/2013 và là một phần không tách rời của Thông tư số 82/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, VP.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1759/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1759/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2012
Ngày hiệu lực17/02/2012
Ngày công báo22/07/2012
Số công báoTừ số 457 đến số 458
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1759/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1759/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 82/2012/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1759/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 82/2012/TT-BTC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1759/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Đức Chi
       Ngày ban hành11/07/2012
       Ngày hiệu lực17/02/2012
       Ngày công báo22/07/2012
       Số công báoTừ số 457 đến số 458
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1759/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 82/2012/TT-BTC

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1759/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 82/2012/TT-BTC

           • 11/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/07/2012

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/02/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực