Quyết định 176/2003/QĐ-UB

Quyết định 176/2003/QĐ-UB cho phép Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động quận 5 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 5 chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 176/2003/QĐ-UB cho phép Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động quận 5 thuộc UBND quận 5 thành đơn vị sự nghiệp có thu


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 176/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ  CHO PHÉP TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG QUẬN 5 TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 CHUYỂN THÀNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu ;
Căn cứ Quyết định số 3203/QĐ-UB ngày 06 tháng 8 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về cho phép nâng cấp Chi nhánh dịch vụ việc làm quận 5 thành Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động quận 5 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 5 ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 5 tại Công văn số 354/UB-TCCQ ngày 24 tháng 02 năm 2003 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 86/TCCQ ngày 25 tháng 7 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay chấp thuận cho Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động quận 5 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 5  chuyển từ đơn vị sự nghiệp tự trang trải kinh phí hoạt động thành đơn vị sự nghiệp có thu.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động quận 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Công an thành phố (PC13)
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (3b)
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
- Sở Tài chánh-Vật giá
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Ngân hàng Nhà nước thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/VX
- Tổ VX
- Lưu (VX/LC)  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 176/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu176/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2003
Ngày hiệu lực11/09/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 176/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 176/2003/QĐ-UB cho phép Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động quận 5 thuộc UBND quận 5 thành đơn vị sự nghiệp có thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 176/2003/QĐ-UB cho phép Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động quận 5 thuộc UBND quận 5 thành đơn vị sự nghiệp có thu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu176/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành11/09/2003
        Ngày hiệu lực11/09/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 176/2003/QĐ-UB cho phép Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động quận 5 thuộc UBND quận 5 thành đơn vị sự nghiệp có thu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 176/2003/QĐ-UB cho phép Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động quận 5 thuộc UBND quận 5 thành đơn vị sự nghiệp có thu

            • 11/09/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/09/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực