Quyết định 176/2004/QĐ-UB

Quyết định 176/2004/QĐ-UB bổ sung Điểm c/ Khoản 2/ Điều 1 Quyết định 119/2004/QĐ-UB về khung giá các loại đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 176/2004/QĐ-UB khung giá đất bổ sung 119/2004/QĐ-UB


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 Số: 176/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ  VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỂM C/ KHOẢN 2/ ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 119/2004/QĐ-UB NGÀY 4/8/2004 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 9/2/2004 của Thủ tướng Chính Phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 16/2004/CT-UB ngày 5/5/2004 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc triển khai Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường và Nhà đất và Cục Thuế Thành phố Hà Nội tại Tờ trình 3389/TTLN-STC ngày 01 tháng 11 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 2: Bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 119/2004/QĐ-UB ngày 4/8/2004 của UBND Thành phố về khung giá các loại đất làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đất; thu tiền sử dụng đất khi bán nhà ở chung cư cao tầng phục vụ giải phóng mặt bằng, như sau:

Trường hợp được phép chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp để tiếp tục sản xuất nông nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, khi thu thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ, được áp dụng theo khung giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 99/2003/QĐ-UB ngày 21/8/2003 và Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 19/4/2004 của UBND Thành phố, cụ thể như sau:

+ Đối với đất nông nghiệp ngoại thành: áp dụng giá đất theo hạng đất quy định tại Quyết định số 3519/QĐ-UB ngày 12 tháng 9 năm 1997 và Quyết định số 33/1998/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 1998 của UBND Thành phố nhân với hệ số (K) quy định tại Mục a.2 Khoản 1/ Điều 1/ Quyết định số 99/2003/QĐ-UB ngày 21/8/2003 của UBND Thành phố.

+ Đối với đất nông nghiệp nội thành, nội thị trấn: áp dụng mức tối đa giá đất nông nghiệp quy định tại Mục b/ Khoản 1/ Điều 1 Quyết định số 99/2003/QĐ-UB ngày 21 tháng 8 năm 2003 và Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 19 tháng 4 năm 2004 của UBND Thành phố.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 176/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu176/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2004
Ngày hiệu lực01/07/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 176/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 176/2004/QĐ-UB khung giá đất bổ sung 119/2004/QĐ-UB


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 176/2004/QĐ-UB khung giá đất bổ sung 119/2004/QĐ-UB
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu176/2004/QĐ-UB
     Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
     Người kýLê Quý Đôn
     Ngày ban hành26/11/2004
     Ngày hiệu lực01/07/2004
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Quyết định 176/2004/QĐ-UB khung giá đất bổ sung 119/2004/QĐ-UB

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 176/2004/QĐ-UB khung giá đất bổ sung 119/2004/QĐ-UB

      • 26/11/2004

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 01/07/2004

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực