Quyết định 176/2005/QĐ-TTg

Quyết định 176/2005/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 176/2005/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 1808/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 15/12/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 176/2005/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 176/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình để quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở làm việc và con dấu hình quốc huy; là đầu mối kế hoạch ngân sách của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, được cân đối riêng vốn xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước. Biên chế và kinh phí hoạt động của Ban Quản lý thuộc biên chế và ngân sách nhà nước cấp cho tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý các khu công nghiệp theo quy định tại Điều 27 Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình có Trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm; một số Phó Trưởng ban, một số ủy viên do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý.

b) Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình có bộ máy giúp việc theo quy định tại Điều 28 của Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ cụ thể bao gồm:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Các phòng chuyên môn.

Tùy theo yêu cầu phát triển các khu công nghiệp của tỉnh trong từng giai đoạn cụ thể, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình trình về tổ chức bộ máy để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quyết định theo thẩm quyền.

2. Biên chế :

Biên chế của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban chuyên trách và biên chế của văn phòng, thanh tra, các phòng chuyên môn là biên chế quản lý nhà nước.

Biên chế của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quyết định theo quy định tại Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp và Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 176/2005/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu176/2005/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2005
Ngày hiệu lực08/08/2005
Ngày công báo24/07/2005
Số công báoTừ số 28 đến số 29
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2008
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 176/2005/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 176/2005/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 176/2005/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu176/2005/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành15/07/2005
        Ngày hiệu lực08/08/2005
        Ngày công báo24/07/2005
        Số công báoTừ số 28 đến số 29
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2008
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 176/2005/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 176/2005/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình